NY BUTIK I HJERM

Spørgsmål eller henvendelser vedrørende ny købmandsbutik i Hjerm anvend kontakt formularen i bunden eller kontakt:

Stefan Harregaard: 23702439
Christian Refsgaard: 20843308
Torben Nielsen: 29485724
Claus Schildt: 51599604


Se nye løbende informationer på projektet på Facebook: KLIK HER


13. December 2015 – En julehilsen fra Arbejdsgruppen

Det er godt, at der er fundet en løsning på dagligvarehandelen i Hjerm, så det fortsat er muligt at købe mælk og gryn lokalt.

Arbejdsgruppen bag projekt Ny Butik ønsker Kim Mikkelsen og Søren Kongsgaard tillykke med aftalen, og håber at det vil blive en aftale, der vil være til gavn for byen, borgerne og ikke mindst Søren selv. 

Når det så er sagt, er arbejdsgruppen selvfølgelige forundret over, at det ikke er lykkedes at komme frem til en fælles forståelse af, hvad der ville være den rigtige og fremadrettede løsning for Hjerm.

Der har været adskillige møder mellem gruppen og Søren Kongsgaard, flere tilbud er fremsat til Søren med henblik på at give ham økonomisk kompensation, for at bygningerne ikke længere skulle bruges til købmandsbutik, når/hvis en ny butik blev opført.

Arbejdsgruppen har selvfølgelig respekt for, at man træffer beslutninger ud fra økonomiske betragtninger, og træffer de valg, man forventer, er bedst for én selv.

Som konsekvens af, at der nu er udmeldt en løsning med Kim Mikkelsen som ny købmand i Hjerm, er opgaven omkring dagligvarehandelen i Hjerm løst – derfor er Borgerforeningen ikke en del af den fremtidige arbejdsgruppe.

De resterende i arbejdsgruppen Stefan Harregaard, Torben Nielsen, Christian Refsgaard, Kristian Lundgaard Karlshøj, Jørgen Dau og Søren Holst har besluttet at arbejde videre med projekt Ny Butik.

En afklaring på, at der også i fremtiden vil være en dagligvarebutik i Hjerm betyder, at vi ikke arbejder under det samme tidspres som før, da der var risiko for at butikken lukkede.

Det betyder også, at det fortsat vil være mulighed for at tegne anparter. Vi tror selvfølgelig, at de der har tilkendegivet at ville købe anparter, stadig bakker projektet op, skulle dette ikke være tilfældet, vil vi selvfølgelig gerne have besked.

Da Super Brugsen stadig bakker op om projekt Ny Butik, vil vi vende alle muligheder, for at det på ét eller andet tidspunkt vil lykkes.

Vi husker stadig den stemning og gejst, der var på det seneste Borgermøde i Aktivitetshallen. En stemning og gejst som kun findes i de lokalsamfund, hvor det stadig er muligt at tænde ildsjæle for at få noget til at ske og udvikle sig.

Derfor vil vi ikke bare skrinlægge projekt Ny Butik. Vi tror på, at der bliver brug for en moderne butik, som de forhåbentlig nye tilflyttere skal passere, for at komme gennem byen, inden de skal købe de sidste byggegrunde i Højgårdsparken.

Det er også de tilflyttere, der skal sikre, at der stadig er brug for daginstitutioner og skole i byen.

Vi tror på, at der er forståelse for, at vi arbejder videre med projektet, da vi har fået mange positive tilkendegivelser for initiativet.

Fremtiden kommer til at vise, om der opbakning og behov for projekt Ny Butik i Hjerm. Vi vender tilbage med mere detaljerede informationer i starten af det nye år.

Med ønsket om fred, fordragelighed, og af masser af initiativer i vores lille by, vil arbejdsgruppen ønske
Glædelig Jul og Godt Nytår.

Arbejdsgruppen
nybutik@gmail.com

————————————–

13. December 2015 – Dagligvarehandlen i Hjerm.

Hjerm Borgerforening vil gerne sige tillykke til Søren og Kim med deres nye projekt i Hjerm Købmandsgård, som gør at vi forsat har en butik i Hjerm og vi kan kun bakke op om dette.

Hjerm Borgerforeningen vil samtidig gerne sige tak for hjælpen, til arbejdsgruppen for det store arbejde de har gjort for at sikre dagligvarehandlen i Hjerm.

At der nu er fundet en anden løsning gør at Hjerm Borgerforening trækker sig, fra dette projekt.

Hilsen
Hjerm Borgerforening

————————————–

3. December 2015 – Nyt fra Arbejdsgruppen

Kære alle sammen

Arbejdsgruppen siger tusind tak for en forrygende dag i Sognegården.

Tak til alle jer der kom forbi og satte jeres underskrift på anparter, som kom og stillede gode spørgsmål, som bare kom og støttede os eller ville snakke eller hygge

Status er at vi har hævet gennemsnittet for køb af anparter pr husstand fra 2,8 til 3,7.

Så der har været en meget positiv respons på salget af anparter indtil videre.

Vi har ialt haft 3 husstande som har ønsket at trække deres tilbud om køb af anparter tilbage.

Vi fortsætter indtil d. 15 dec med at komme rundt og ringe på dørklokker for at høre om du vil være med til at støtte en ny købmand i Hjerm.

Vi skal nok komme med en status halvvejs, så i kan følge med i udviklingen, lige nu ser det meget positivt ud, tusind tak for det.

Vi ser det som et stærkt signal fra Hjerm om at vi skal fortsætte med at undersøge muligheden for at bygge en ny købmand i Hjerm.

Hvis du gerne vil lave en aftale med os på et specifikt tidspunkt for salg af anparter kan du kontakte os på følgende tlf.

Stefan Harregaard: 23702439
Christian Refsgaard: 20843308
Torben Nielsen: 29485724
Claus Schildt: 51599604

På vegne af Arbejdsgruppen

Stefan Harregaard

————————————–

1. December 2015 – Slut spurt!

Slut spurt på anparter.

Torsdag den 3. dec. vil Arbejdsgruppen sidde i kælderen i sognegården, for at tage imod anparter.

Vi skal have fornyet alle anparts sedler, det skal vi fordi, vi har modtaget en del tilkendegivelser på mail eller uden underskrift. Så når du har været oppe at stemme, så kig ned i kælderen og udfyld en ny seddel. (kun dem som ikke var forbi i søndags)

Vi fortsætter med at samle anparter til den nye butik, fordi der endnu ikke er fundet en anden varig og langtidsholdbar løsning for den fremtidige dagligvarehandel i Hjerm. Med baggrund i den opbakning der var på Borgermødet forleden, er det gruppens opfattelse, at vi er nødt til at arbejde videre med projekt Ny Butik i Hjerm – indtil vi konkret ved hvilket alternativ, der evt. kan komme i den nuværende Købmandsgård.

Vi har tidligere tilbudt Søren en 3 årig uopsigelig lejeaftale på hans butik, således at der er sikret en butik i byggeperioden. Vi vurderer samtidig, at den tilbudte lejeaftale giver Søren tid til at finde anden anvendelse for ejendommen.

Vi mener stadigvæk, at en ny butik er den rigtige løsning for Hjerm, for at sikre attraktive indkøbsmuligheder i fremtiden. Arbejdsgruppen mener ikke, at der er behov for 2 dagligvarebutikker i Hjerm. Hvis vi skulle stå i den situation at 2 løsninger bliver mulige, må vi veje stemningen på et nyt borgermøde, hvorvidt vi skal fortsætte eller ej.

Arbejdsgruppen

————————————–

1. December 2015 – Så langt så godt…

Arbejdsgruppen bag projekt Ny Butik har gennem medierne erfaret, at det er lykkedes Søren Kongsgaard at udleje butikken. Aftalen er på plads, bortset fra de allersidste detaljer. Vi må forholde os til denne udmelding, og glæde os over at der er en løsning på dagligvarebutikken her og nu.

Vi i arbejdsgruppen er naturligvis skuffede over, at Søren ikke har taget imod vores tilbud om 3 års uopsigelig lejeaftale på butikken. Vi føler at dialogen har været konstruktiv, selvom interesserne blev modsætningsfyldte, da det blev klart, at gruppen ikke så en fremtid i den nuværende butik. Dialogen med Søren har fra Arbejdsgruppens side været åben og ærlig gennem hele forløbet. Så sent som i lørdags havde Arbejdsgruppen et møde med Søren, hvor vi overfor hinanden bekræftede de gode hensigter, og den fælles interesse i at finde en god løsning for Hjerm.

Og hvad så nu…………………….

Med baggrund i de 2 borgermøder der er afholdt, finder gruppen det naturligt, at få afklaret om der er opbakning til, at vi skal fortsætte projekt Ny Butik . Vi har stadig fuld opbakning til projektet fra Super Brugsen. Derfor fortsætter vi anpartssalget indtil videre, og i forbindelse med afstemningen på torsdag, vil der være mulighed for at købe anparter.

Forløbet indtil nu har vist handlekraft og gå på mod i lokalsamfundet. Om ikke andet har initiativet formentlig været medvirkende til, at vi stadig har en købmand.

Arbejdsgruppen

————————————–

1. December 2015 – Søren Kongsgaard informere

Fremtiden for den nuværende købmandsgård i Hjerm – Information til borgerne i Hjerm

Butikken lukker ikke d. 31/12 2015. Driften af butikken fortsætter på samme niveau som den altid har gjort.

Driften vil fortsætte i samme lokaler og med samme muligheder, dvs. med apotek, posthus, mulighed for Tips og Lotto, Landbrugs- og Varelotteri, udbringning af varer m.m. Det samme koncept vil blive kørt videre.

Vi har i perioden efter vi annoncerede de nye planer modtaget flere henvendelser og vi har, i samarbejde med vores rådgivere, valgt hvad vi har vurderet som den bedste løsning. Derudover har mange Hjerm-borgere fra flere sider af udtrykt overfor Søren, at de ønsker at den nuværende butik skal fortsætte som hidtil. Det har også været afgørende for beslutningen.

Det nye projekt indebærer en samarbejdsaftale med en ekstern købmand fra lokalområdet, som i forvejen har stor erfaring med at drive en stor købmandsforretning. Den nye købmand vil leje sig ind i den nuværende butik og overtage driften af den i det nye år, 2016. Indtil da vil Søren drive butikken videre på samme måde som nu. Søren vil fortsat være en del af dagligdagen og arbejdsgangen i butikken i det nye projekt.
Butikken vil fortsat være placeret med samme centrale beliggenhed til fordel for borgere i Hjerm.

Søren har udtrykt at han ønsker at prøve noget nyt. Det betyder ikke at han ikke vil være købmand. Det er en stor passion og har været det hele hans liv. Søren brænder for handel. Han vil som ansat, få en mindre arbejdsuge og plads til mere fritid, som hele tiden har været hans ønske for fremtiden. Der skal ikke herske nogen tvivl om at Søren går helhjertet ind i det nye projekt og ser frem til det.

I øjeblikket aftales de sidste detaljer på plads og borgerne i Hjerm vil hurtigst muligt blive informeret om navnet på den nye købmand.

Vi har modtaget flere henvendelser om mulige løsninger for butikken. At vi i første omgang arbejdede med projektet som borgergruppen står bag, hænger sammen med at der var tale om et køb af den nuværende butik. Efterfølgende er Søren blevet informeret om at det kun drejer sig om leje af butikken i en begrænset periode. Samtidig med dette, har vi fået et andet tilbud om leje af den nuværende butik. Det er det projekt vi arbejder mod. Beskrevet ovenfor.

Det skal understeges at denne løsning, skal ses som en langsigtet løsning for dagligvarehandlen i Hjerm. Det er ikke kun en midlertidig løsning til at en potentiel ny butik skal åbne.

Vi håber at borgerne vil tage godt imod det og vi glæder os til fortsat at kunne være en del af det aktive handelsliv i Hjerm.

Ved spørgsmål, bedes I rette henvendelse til Søren.

Venlig hilsen Søren Kongsgaard

————————————–

30. November 2015 – Tungen lige i munden

Tungen lige i munden
Puha… Det er godt nok ikke nemt at holde tungen lige i munden i øjeblikket. Skal vi satse på en ny købmandsbutik med moderne lokaler, parkerings- og tilkørselsforhold? Eller skal vi håbe, at Købmand Kongsgaard får udlejet sin butik til en anden købmand?
Det fortæller måske et eller andet, at næsten 300 husstande har støttet en ny butik ved at købe anparter.
Hvis den nuværende butik fortsætter, som den er, kan man frygte, at den på sigt ikke vil være rentabel og derfor alligevel må lukkes.

Måske er en ny butik mere fremtidssikret
Personligt synes jeg, at det kunne være rigtig dejligt med en ny, moderne butik med nye faciliteter, inventar, køle/frys, gode parkeringsforhold og gode tilkørselsforhold for leverandører. Jeg har også valgt at støtte styregruppens initiativ ved at købe anparter. Jeg tror fuldt ud på, at det er den bedste løsning for Hjerm og omegn at få en ny butik.

Claus Henry Hansen

————————————–

29. November 2015 – fremtidssikring…

Vi har som arbejdsgruppen bag fremtidssikring af en dagligvarehandel i Hjerm mødt mange, som spørger til, hvad der skal ske med den nuværende købmandsbutik.

Vi er i en god dialog med Søren. Vi ser det som en god løsning for Hjerm, at der også findes en løsning for den gamle Købmandsgaard i Hjerms hovedgade.

Vi tror på at uanset, hvad der sker så er den bedste løsning for Hjerm, at bakke op om, at der bliver solgt så mange anparter som muligt. Flest mulige solgte anparter vil kunne skabe grundlag for den bedste løsning.

Samtidig er det vigtigt at fast slå, at alle anparter, sælges ud fra det projekt, som er præsenteret og kommunikeret i Hjerm Hallen på de sidste to borgermøder – altså en ny butik.

Mvh. Arbejdsgruppen

————————————–

26. November 2015 – Nyt!

Hej Allesammen

Mange tak for opbakningen til Borgermødet i mandags, det var helt fantastisk.

Nu går slutspurten ind på de sidste anparter, og for at gøre det lidt nærmere for os alle sammen, vil vi sidde i Sognegården på søndag fra kl. 9.00-11.00 for at tage imod tilkendegivelser/ underskrifter.

De folk, som allerede har givet tilkendegivelser, skal vi have en underskrift fra. Ønsker man at høre mere om muligheden for finansiering via Borbjerg Sparkasse, vil der også være mulighed for det. 

Vi vil også være ved Sognegården på valgdagen.

Vi gør dette for at hjælpe dem, som har tilbudt deres hjælp med at stemme dørklokker.

På forhånd tak

Arbejdsgruppen

23. November 2015 – Borgermøde

Find præsentationen af projektet fra arbejdsgruppen: KLIK HER

Se præsentationen af den mulige ny købmand her: KLIK HER

Læs eller gense præsentationen fra Borbjerg Sparekasse omkring finansering af anparter: KLIK HER 

Lån f.eks. til 4 anparter til knap en hundredelap pr. måned i 10 år, der er mulighed for hurtigere afvikling – eller uden. Måske et større antal anparter/lån til blot 4,12% ÅOP. 

————————————–

30. November 2015 – Borgermøde

Tungen lige i munden
Puha… Det er godt nok ikke nemt at holde tungen lige i munden i øjeblikket. Skal vi satse på en ny købmandsbutik med moderne lokaler, parkerings- og tilkørselsforhold? Eller skal vi håbe, at Købmand Kongsgaard får udlejet sin butik til en anden købmand?
Det fortæller måske et eller andet, at næsten 300 husstande har støttet en ny butik ved at købe anparter.
Hvis den nuværende butik fortsætter, som den er, kan man frygte, at den på sigt ikke vil være rentabel og derfor alligevel må lukkes.

Måske er en ny butik mere fremtidssikret
Personligt synes jeg, at det kunne være rigtig dejligt med en ny, moderne butik med nye faciliteter, inventar, køle/frys, gode parkeringsforhold og gode tilkørselsforhold for leverandører. Jeg har også valgt at støtte styregruppens initiativ ved at købe anparter. Jeg tror fuldt ud på, at det er den bedste løsning for Hjerm og omegn at få en ny butik.

Claus Henry Hansen

————————————–

Seneste nyt om “Ny Købmand”:

Kære Hjerm Borger.
Vi takker for opbakning, vi har fået i forbindelse med at få tilkendegivelser om køb af anparter til bygning af en ny købmandsbutik.
Vi er desværre ikke kommet op på det ønskede antal endnu, men vi er godt på vej, og vi håber I er parate til at give os lidt ekstra tid til at få solgt de sidst anparter, for vi er sikre det kan lykkedes. Fortsæt endelig med at tilkendegive køb af anparter.
Vi har haft mange møder de sidste par uger, og det har åbnet nogle nye muligheder for jer/os.
Vi har talt med et pengeinstitut som er villig til at yde et attraktivt lån med lang afdragstid, til køb af anparter. Disse muligheder vil vi gerne præsentere for Jer, og samtidig orientere om, hvor langt vi er kommet i forsøget på at fastholde en købmandsbutik i byen.
Derfor er der planlagt et Borgermøde mandag den 23-11-15 kl 19.30 i Aktivitetshallen.
Program:

 • Aktuel status på projektet.
 • Eventuel præsentation af den nye lejer/købmand.
 • Præsentation af lånetilbud til finansiering af anpartskøb.
 • Hvordan får vi solgt resten af anparterne

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen

————————————-

Gruppen som arbejder med en nye købmandsbutik i Hjerm, holder møde i aften angående borgermødet på mandag.
Har man allerede nu input/gode ideer, vil vi meget gerne høre fra jer, da vi ønsker at være så godt forberedt så mulig, og for at give borgerne den bedste information.
Kontakt:

Stefan Harregaard: 23702439
Christian Refsgaard: 20843308
Torben Nielsen: 29485724
Claus Schildt: 51599604

————————————-

14. November 2015 – Slut spurt!hjerm anparter

Der kommer forsat tilkendegivelser ind, super dejligt. Bliv bare ved
910 stk idag kl 12.00
Så har Arbejdsgruppen omkring den nye købmand igen lavet lidt information til os. Ingen tvivl om at der bliver knoklet.

————————————-

Kære Hjermborgere

Mange tak for det store fremmøde til borgermøde i mandags
Over 400 mennesker mødte op, og det fortæller bare endnu engang hvor vigtig denne opgave er for os alle.
Vi har i arbejdsgruppen fået mange spørgsmål på mail og en del opringninger, og vi håber at dem der har henvendt sig har fået svar på alle de spørgsmål de har stillet.
Her er de mest stillede spørgsmål:

 • Hvor skal en ny butik ligge?

Den skal ligge et centralt sted i Hjerm, og der skal være mulighed for at kunne parkere sin bil når man handler.
Vi har 3 steder som vi arbejder på. Da der er mange mennesker og følelser involveret i disse forhandlinger, ønsker vi ikke at offentliggøre stederne endnu. Ligeså snart vi har en konkret aftale vil det selvfølgelig blive meldt ud.

 • Hvorfor kan vi ikke offentliggøre hvem det er vi arbejder på der skal drive butikken?

Vi har fra starten arbejdet på en løsning, som kan sikre den fremtidige dagligvare handel i Hjerm. Dvs. det er en løsning der kan holde i mange år, og tilgodese de udfordringer som dagligvarehandelen står overfor i disse år.
Vi arbejder sammen med en lejer der kommer med en erfaring fra dagligvarehandelen, det har lagt os meget i sinde at få dem med som ved hvilke udfordringer og opgaver der ligge i dette projekt, både nu og i fremtiden.
Lejeren har fra først dag sagt at de ikke vil have deres navn nævnt, før vi ved om det er muligt at bygge en ny butik, og det har vi i arbejdsgruppen valgt at respektere, da vi er overbevist om at de er de rigtige at få til Hjerm.

 • Hvorfor skal det gå så stærkt ?

Vi hørte i uge 41 at Søren ville stoppe som købmand ca. 31.12-2015, og siden har vi i arbejdsgruppen arbejdet i døgndrift.
og vi har holdt møder næsten hver dag lige siden nyheden kom ud.
Det er kendt i branchen, at hvis først købmanden i en by lukker, er den meget svær at få i gang igen.

 • Hvem er i arbejdsgruppen

Jørgen Dau, Kim Bøger, Stefan Harregaard, Torben Nielsen, Claus Schildt og Kristian Karlshøj, Christian Refsgaard og det skal siges at Søren Kongsgaard også har bidraget. Og sidst men ikke mindst så har Inga bagt kage og lavet kaffe

 • Hvornår kommer der mere information ud ?.

Vi har fra første dag været enige om, at vi ikke vil melde noget ud vi ikke er 100% sikre på.
Vi arbejder sammen med en revisor ( Søren Holst ) for at have styr på den del, vi kæmper det bedste vi kan, i sidst uge havde vi 4 møder, og i denne uge har vi møde med evt. lejere og flere pengeinstitutter, og når vi kommer til fredag aften er vi meget klogere på hvor vi står, og der vil komme mere info ud.
Det havde også været nemmere hvis Hjermposten udkom en gang i ugen, så denne info kommer kun på Facebook.

 • Hvad går pengene til?

De går til en bygning og en byggegrund som skal rumme den nye købmand. Denne lejes ud til købmanden og man har ikke noget med driften af butikken at gøre.
Håber at dette var svar på nogle af de spørgsmål Hjerm har, og husk at vi vil meget gerne svare på spørgsmål, men benyt mail kontakt formularen i bund og ikke Facebook.
Vigtigst af alt, tilkendegiv hvor mange anparter du/I ønsker at købe inden 12-11-15.

På vegne af arbejdsgruppen
Claus Schildt

—————————————

Stefan Høj Brandstrup 10 nov. 09:17:

Hej alle sammen. Har været så heldig lige at være en tur hjemme i hjerm her i weekenden. Så har fået sludret lidt med familie og venner omkring det nye købmands projekt, som jeg helt sikkert vil støtte op om😊. Men syntes at det køre meget i kroner øre for folk og vil derfor lige fremlægge noget jeg ikke tror folk har tænkt over.
Jeg er som så mange andre ret glad for min bolig og den friværdi jeg har i den. Det er både min far mine bedste forældre og min bror også.
Og da alle efterhånden ved, at hvis der lukker noget i et lille lokal samfund så falder værdien i boligerne. Om det er købmand, skole, hal eller alt muligt andet.
Så kan ikke se hvordan folk mener de har råd til at lade vær med at købe en andel eller to i købmands projektet.
Hvis alle har to minutter til at regne på hvor meget deres hus er værd. Eller jeres forældres hus er værd (der skulle jo gerne være lidt at arve😉) og så tage 10% af det og smid i skraldespanden.
Tag nu bare 0,005 % af jeres husværdi og smid i den andel så i kan sikre byens fremtid.
Mvh hilsen et bysbarn.

————————————–

Ny butik i Hjerm:

Hvad sker der når dagligvarerbutikken lukker ?

 • Huspriserne vil falde med omkring 10-15%.
 • Vil man sælge bliver ligge tiden længere.
 • Det bliver svære at trække nye folk til byen.
 • Ingen tilflytter = Ingen nye børn = Daginstitutioner/Skole lukker.
 • Man skal køre min. 5 km for at handle.
 • Posthuset forsvinder.
 • Udlevering af medicin/håndkøbsmedicin forsvinder.

Hvorfor en ny butik?

Grunden til at vi skal have en ny butik i Hjerm er, at man derved fremtidssikre dagligvarehandlen i by.
De nuværende lokaler kan godt bruges i en begrænset periode, men hvis man ønsker en større varesortiment, bredere udvalg af vare, kræver det at der kommer flere m2, som derved vil skabe en større omsætning i butikken, som er alt afgørende for at fastholde en butik i byen.

Hvad er vi kommer frem til:

 • Derfor skal man danne et Ejendomselskab (APS), som arbejder videre med at få bygget en ny butik.
 • Dette sker ved at man sælger anparter til 2.500 kr. pr stk.
 • 2.000 stk.= 5. mio. kr.
 • Tilkendegivelser på anparterne skal indsamles
 • Vi har en lejere til lokalerne.

Arbejdsgruppen håber på stor opbakning til projektet, så vi kan fastholde dagligvarehandlen i Hjerm.

Eksterne links:

Dagbladet Holstebro/Struer: KLIK HER
Retailnews: KLIK HER
Dagbladet Holstebro/Struer: KLIK HER
DR nyhederne: KLIK HER
DR Tekst-TV: KLIK HER
Dagbladet Holstebro/Struer: KLIK HER

Skriv til os her:

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked