DET SKER

Begivenheder

Se kommende begivenheder her. Følg os også på facebook.

Læs mere her: KLIK HER

Hjerm100

Grupper af borgere i Hjerm, som arbejder hårdt og målrettet med udviklingen af Hjerm. Se mere om de mange spændende ideer og tiltag her.

Læs mere her: KLIK HER

Hjerm Posten

Lokal avis, som deles rundt hver måned. Posten indeholder oplysninger om fremtidige begivenheder i Hjerm og artikler om allerede afholdte begivenheder.

Posten viser også det lokale erhvervsliv frem og de samarbejdspartner der støtter op om byen og den aktiviteter.

Læs mere her: KLIK HER

Motorvej

Nyeste oplysninger om anlæggelse af motorvej i Hjerms baghave.

Læs mere her: KLIK HER

Ny købmand

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk for at finde en løsning, hvorved borgerne i Hjerm også i fremtiden kan foretage dagligvarehandel lokalt.

En gruppe stærke borgere har taget initiativ til dette.

Projektet er stærkt afhængig af opbakning fra byens borgere – se nyt her på siden.

Læs mere her: KLIK HER

Nyheder

Her er tekst og billeder om arrangementer i Hjerm.

Læs mere her: KLIK HER

Presse

Hvad skriver pressen om Hjerm? Byen er ret tit nævnt i de omkringliggende byers aviser. Vi ønsker at gøre Hjerm og dens muligheder synlige for alle. 

Læs mere her: KLIK HER