JULEFROKOST

En tilbagevendende begivenhed i Hjerm er Julefrokosten.

Festen holdes i hallen og der er god lokal opbakning. Her er god mad, god musik og en velforsynet bar.
Borgerne i Hjerm kan godt lide at mødes til festlige lejligheder og byens fællesskab er også synligt her;
En del af de lokale firmaer holder sin firmajulefrokost her, der holdes gamle klassefester, bestyrelser for lokale foreninger deltager, nogle holder gadefest og venner samles på kryds og tværs – alle er meget velkomne.

Festen bliver til udelukkende ved frivilligt arbejde. Et lille udvalg bestående af lokale borgere planlægger festen og en stor flok frivillige hjælper med alt det praktiske, både inden, under og efter festen.
Weekenden for julefrokosten er hektisk for udvalget, men også sjov og det er skønt at se, når det lykkes at stable en feste på benene, hvor alle hygger sig og tilbagemeldingerne er meget positive.

Som alt andet i Hjerm kendertegnes julefrokosten ved at fællesskab og sammenhold er drivkraften i vores by.