BØRNEHAVE

Hjerm Dagtilbud og SFO består af flere afdelinger som arbejder tæt sammen med fortsat udvikling, så vi sikrer, at Hjermbarnets liv opleves sammenhængende. I samarbejde med forældrene, skabes den røde tråd, ikke kun i overgangene fra afdeling til afdeling, men også i hverdagen.

Børnehaven består at to basisgrupper, Solbærstuen og Brombærstuen.
Om formiddagen (9:00-12:00) deles disse basisgrupper i aldersopdelte grupper for at målrette læringsaktiviteterne bedst muligt.
De yngste (3-3½ årige) i Hindbærgruppen
De mellemste (3½-5 årige) i mellemgruppen
De ældste (5-6 årige) i førskolegruppen

I alle afdelinger skabes gode, trygge og overskuelige rammer, hvor barnet bliver nysgerrigt på livet, får lyst til at lære nye færdigheder, opbygger venskaber og søger grænser. Tilgangen er anerkendende med respekt for det enkelte barn. Samtidig er der stort fokus på den positive gruppedynamik, med det for øje, at Hjerm Dagtilbud, SFO og Skole er barndommens gade, hvor barnet med glæde skal blive så dygtigt som det kan.

Besøg os på vores hjemmeside: KLIK HER