HJERM BYPARK

Hjerm Bypark

Etablering af Hjerm Bypark – rekreation, kultur og naturformidling – som egentlig hedder “På NaTur i Hjerm”.

I 2009 søgte Hjerm Borgerforening tilskud via LAG Struer samtidig med, at der blev søgt tilskud via Grønne Partnerskaber, Lokale- og Anlægsfonden m.fl.

Når Hjerm Bypark blev en realitet, skyldes det ikke mindst en ihærdig indsats fra byens mange ildsjæle og aktive frivillige.

Det var først og fremmest Borgerforeningens ønske at lave et grønt område i byen, der både kunne bruges til friluftsaktiviteter og som udflugtsmål. Samtidig ville man etablere et alternativt læringscenter for naturformidling for at skabe en øget interesse for naturen.

Hjerm Bypark er etableret på et ca. 45.000 m2 område i den vestlige del af Hjerm.

I Hjerm Bypark er der et Naturhus. Naturhuset blev indviet den 1. april 2012. Huset benyttes af Hjerm Skole til undervisningslokale bl.a. til faget Natur og Teknik. Det lejes også ud til møder og private arrangementer.

Ved Naturhuet er der et grønt areal, som har en legeplads. Bagved løber bækken, som hat sin udmunding i søen. Ved Søen er der 3 shelters og bålplads. Længere nede er friluftsscenen, og endnu et grønt areal. Bag scenen er der etableret et skovareal med en tilhørende skovlegeplads.
Der er etableret stier igennem hele Byparken, hvorpå der er placeret bænke. Stierne er handicapvenlige, således at det er muligt for plejehjemsbeboere at færdes igennem parken. Naturhuset er ligeledes indrettet som handicapvenligt og med handicaptoilet.

Naturhuset og området omkring søen danner rammen om en masse aktiviteter for Hjerms børn og voksne. Der afholdes årligt Skt. Hans Aften, Sensommerkoncert og Naturens Dag i Byparken!

Læs mere her omkring projektet: KLIK HER