BORGERFORENINGEN

Hjerm Borgerforening formål at fremme fællesskabet og trivsel i Hjerm, samt at være bindeleddet til kommunen.

Hjerm Borgerforening deltager / arrangerer mange forskellige arrangementer som f.eks:

Naturhuset

Juletræ´s fest

Julebelysning

Fælles spisning

Julemesse

Sct. Hans aften

mm.

Se og læs i menuen “Om Hjerm”.