STØTTEFORENINGEN

Støtteforeningen for Hjerm Dagtilbud er en frivillig forening som står for at samle midler til dagligdagen, som ligger ud over de normale økonomiske rammer for dagtilbudet i Hjerm (dagpleje, vuggestue og børnehave).

Støtteforeningens bestyrelse består af 6 forældre til børn i dagpleje, vuggestue og børnehave.

Støtteforeningen for Hjerm Dagtilbud er dem der bl.a. støtter med:

* I sin tid indkøb, nuværende vedligeholdelse og administration af sponsoraftaler for Hjerm Dagtilbuds bus “Spiloppen” – bussen som gør det muligt for børnene at komme på ture uden for Hjerm, fx til stranden, fødselsdage mm.
* Tilskud til IPads til børnehave, vuggestue og dagpleje
* Materialer til balancebumme til alle dagplejere
* Mooncarbane på børnehavens legeplads
* Bubles legetøj til vuggestuen

Vi er bl.a. synlige ved følgende arrangementer:
* Forældrekaffe i vuggestue og børnehave, som vi står for at organisere
* Ausumgaards forårsmesse, hvor vi står for “børnehjørnet”, bestående af aktiviteter (i samarbejde med Ausumgaard)
* Det årlige Byfest-vognoptog gennem byen, hvor vi laver og pynter vogn som repræsenterer Børnene i Hjerm Dagtilbud – vi vandt titlen for “bedst udklædte vogn” i 2012.
* Deltagelse til juletræsfest samt fastelavn i hallen (amerikansk lotteri til jul)
* Deltagelse til koncert i byparken med ansigtsmaling.

Man kan blive støttende medlem af Støtteforeningen for Hjerm Dagtilbud for 100 kr. pr. familie pr. år. Donationer er også velkommen.
Indbetaling kan ske via mobilepay på telefonnummer: 28124163 (Allan Vingborg – kassér)
Eller på kontonummer 7602 1082698
– husk at oplyse navn, adresse og telefonnummer ved indbetaling.